Bøgebjergskolen, Bøgebjerg og Brahetrolleborg Børnehaver

Velkommen til landsbyordningen ved Bøgebjergskolen

Landsbyordningen i Vester Åby består af Bøgebjergskolen, Bøgebjerg Børnehus og Brahetrolleborg Børnehave - sidstnævnte er fysisk placeret i Korinth. 

Bøgebjergskolen har børn fra 0-6 klasse, og samarbejder godt med børnehaverne om fælles værdier og principper. Vi ser en styrke i, at vi er en mindre skole - vi kan give dit barn en tryg overgang fra børnehave til skolestart, og skabe bedre mulighed for at se det enkelte barns udfordringer og styrker - og herved arbejde ud fra vores grundlæggende værdier om "Faglighed, Udvikling og Trivsel"

 

For nærmere information om Bøgebjerg Børnehus, Brahetrolleborg Børnehave og Bøgebjergskolen kan du klikke på de ovenstående faneblade

 

God fornøjelse

Vigtige datoer

Skolen holder påskeferie fra den 19/3 til den 28/3

Bestyrelsens årsmøde samt valg til bestyrelse, onsdag den 27. april

Skole, børnehaver og SFO holder lukket fredag den 6. maj (Kr. Himmelfart)

Sommerfest for skole og børnehave onsdag den 22. juni

Skolen holder sommerferie fra uge 26 til uge 31

1. skoledag efter sommerferien, mandag den 8. august

Julefællesspisning fredag den 16. december

Skole og børnehave tager på fælles lejrskolen den 13. til 15. juni 2017

 

 

 

 

Sanseudstilling "Under havet"

Børnekunst

Ingen aktuelle nyheder