Bøgebjergskolen, Bøgebjerg og Brahetrolleborg Børnehaver

Velkommen til landsbyordningen ved Bøgebjergskolen

Landsbyordningen i Vester Åby består af Bøgebjergskolen, Bøgebjerg Børnehus og Brahetrolleborg Børnehave - sidstnævnte er fysisk placeret i Korinth. 

Bøgebjergskolen har børn fra 0-6 klasse, og samarbejder godt med børnehaverne om fælles værdier og principper. Vi ser en styrke i, at vi er en mindre skole - vi kan give dit barn en tryg overgang fra børnehave til skolestart, og skabe bedre mulighed for at se det enkelte barns udfordringer og styrker - og herved arbejde ud fra vores grundlæggende værdier om "Faglighed, Udvikling og Trivsel"

 

For nærmere information om Bøgebjerg Børnehus, Brahetrolleborg Børnehave og Bøgebjergskolen kan du klikke på de ovenstående faneblade

 

God fornøjelse

Vigtige datoer

1. skoledag efter sommerferien, mandag den 14. august

 

 

 

 

 

Sanseudstilling "Under havet"

Børnekunst